ohf2

Hamnfestivalen 27 - 30 juli 2016

Oskarshamn - Småland - Sweden 

 

 

Hamnfestivalen i Oskarshamn

Välkomna till Hamnfestivalen!

ingen hamnfestival 2017 


Arrangörerna av Hamnfestivalen, IFK Oskarshamn och Oskarshamns Handbollsklubb, har beslutat att inte genomföra festivalen i sommar. Den främsta anledningen till beslutet är att IFK och OHK inte har lyckats bemanna den nya organisationen efter den avgående festivalledningen. Konstruktiva samtal har förts med Oskarshamns Kommun och Attraktiva Oskarshamn och planen är att återkomma med en ny, utvecklad Hamnfestival 2018.

Hamnfestivalen tackar alla samarbetspartners för deras stöd och framför förhoppningen att de vill återuppta samarbetet nästa år. Ett stort tack riktas även till alla artister och besökare som bidragit till att göra Hamnfestivalen till en folkfest i Oskarshamn.

 

oskarshamns kommun

ohk

ifk

dfs2014